Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Datert: 11.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "Ifølge NRK-Finnmark 11. november 1989 vil Regjeringens framlegg til reduksjon i støtten til hurtigrutedriften innebære at anløp av hurtigruten vil bli sløyfet flere steder på Finnmarks-kysten.

Er dette riktig?"


Les hele debatten