Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til samferdselsministeren

Datert: 21.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "Samferdselsministeren uttaler følgende om Norsk Jernbaneforbund til Akershus Arbeiderblad den 17. november 1989: "Jeg tror det var overraskende for et sterkt forbund, som har vært vant til å styre NSB, å bli møtt med klar tale og fast holdning. De har kanskje tidligere ikke vært møtt med en klar nok holdning."

Hva mener samferdselsministeren med en slik uttalelse?"


Les hele debatten