Spørretimespørsmål fra John S. Tveit (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 23.11.1989
Fremsatt av: Kjell Erfjord (KrF)
Besvart: 29.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

John S. Tveit (KrF)

Spørsmål

John S. Tveit (KrF): "Fra årsskiftet blir det innført ny ordning med prikkbelastning på førerkort for enklere forseelser. Forbrukerrådet har reagert på at det innføres lik prikkbelastning uavhengig av forseelsens art.

Hvilke vurderinger ligger til grunn for departementets avgjørelse om lik prikkbelastning?" (Tatt opp av representanten Kjell Erfjord)


Les hele debatten