Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til samferdselsministeren

Datert: 24.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Gjennom en rekke presseoppslag har det kommet fram at funksjonshemmede i rullestol må reise i godsvogn på NSBs togsett mellom Egersund og Stavanger. Rogaland fylkeslag av Norges Handicapforbund har gjennomført en rekke aksjoner for å oppnå et likeverdig togtilbud.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å rette opp dagens uholdbare situasjon for de funksjonshemmede på Jærbanen?"


Les hele debatten