Spørretimespørsmål fra Brit Hoel (A) til kultur- og vitenskapsministeren

Datert: 16.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av kultur- og vitenskapsminister Eleonore Bjartveit

Brit Hoel (A)

Spørsmål

Brit Hoel (A): "Det har lenge vært planer i Aust-Agder fylke om etablering av en kunsthøgskole, etter initiativ fra Agder Høgskolestyre. Utgangspunktet for høgskolesystemet må bli desentraliserte aktiviteter fra etablerte høgskoler.

Hvordan kan statsråden medvirke til at et slikt tilbud kan bli realisert i Aust-Agder?"


Les hele debatten