Spørretimespørsmål fra Thorbjørn Berntsen (A) til justisministeren

Datert: 22.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Thorbjørn Berntsen (A)

Spørsmål

Thorbjørn Berntsen (A): "I den senere tid er det blitt avdekket at private telefonsamtaler er blitt tatt opp på lydbånd og deretter gjengitt i aviser, radio og fjernsyn - uten at den ene samtalepartner har vært klar over dette eller at samtalene skulle offentliggjøres.

Representerer ikke dette en fare for rettssikkerheten og personvernet?"


Les hele debatten