Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til justisministeren

Datert: 24.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I Stavanger ble chilenske flyktninger som var i dekning, ikke informert av politiet om at utvisningsvedtaket var omgjort. Dette viser en svikt i politiets informasjonsplikt.

Hva vil justisministeren gjøre for å bedre politiets informasjons- rutiner i asylsaker?"


Les hele debatten