Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 27.02.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Ifølge oppslag i media viser det seg at kvinnene er de store taperne i omstillingsprosessen i Telenor. I løpet av to år ble 34 % av de kvinnelige ansatte presset ut av Telenor, mens 13 % av mennene måtte gå.

Er statsråden enig med Lo-leder Yngve Hågensen om at det er de dårlig lønnede kvinnene som har betalt regningen i forbindelse med omstillingen, og hva vil statsråden gjøre for at kvinner ikke kommer dårligere ut enn menn i forbindelse med omstillingsprosessen i Telenor?


Les hele debatten