Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til statsministeren

Datert: 08.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av statsminister Jan P. Syse

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Utviklingen i Europa har aktualisert spørsmålet om å redusere forsvarsbevilgningene også innen NATO.

Kan statsministeren, med utgangspunkt i det NATO-møtet han deltok i nylig, redegjøre for hva man innen NATO tenker om dette, og vil Regjeringen i forbindelse med planleggingen av budsjettet for 1991 redusere forsvars- budsjettet i forhold til veksttakten de siste åra?"


Les hele debatten