Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 07.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Borgerforum i Tsjekkoslovakia arbeider for frie valg innen juli 1990. Tiden fram til dette skal brukes til å bygge opp nye organisasjoner og drive informasjon om de ulike politiske alternativene.

Vil Regjeringen gjøre noe konkret for å støtte opp om demokratiserings- prosessen i Tsjekkoslovakia?"


Les hele debatten