Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til samferdselsministeren

Datert: 27.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Hva gjør statsråden for å følge opp Stortingets pålegg om å sikre at ny E6 gjennom Melhus sentrum ikke kommer i konflikt med det vernede vassdraget Gaula, og for å sikre at prosjektet "sparer landskapet langs elva og at elva ikke blir berørt?


Les hele debatten