Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kommunalministeren

Datert: 05.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Skandalene i Oslo vedrørende tomtesalg og korrupsjon, reiser en rekke spørsmål om hvorvidt de styringssystemer og kontrollinstanser kom- munene har er tilstrekkelige.

Vil kommunalministeren påse at den tilsynsplikt formannskapene har etter loven reelt blir ivaretatt?"


Les hele debatten