Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kommunalministeren

Datert: 05.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Byrådet i Oslo har siden det ble etablert i februar 1986 påført kommunen et underskudd for 1987 på vel 780 mill. kroner, for 1988 på vel 750 mill. kroner, og styrer nå i 1989 mot et underskudd på omlag 1 mrd. kroner. Et av de viktigste målene for det nye styringssystemet i Oslo var å få styring med økonomien.

Hvor stor vekt vil kommunalministeren tillegge disse forholdene når det nye styringssystemet i Oslo skal vurderes?"


Les hele debatten