Spørretimespørsmål fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A) til sosialministeren

Datert: 30.11.1989
Fremsatt av: William Engseth (A)
Besvart: 13.12.1989 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A)

Spørsmål

Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A): "Regjeringspartiene er enige om å iverksette en "noe mer restriktiv og aktiv alkoholpolitikk" for å nå målet om en reduksjon av alkoholforbruket med 25 prosent innen år 2000 (Budsjett-innst. S. I for 1989-90).

Hvilke restriktive virkemidler dreier det seg om?" (Tatt opp av William Engseth)


Les hele debatten