Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til finansministeren

Datert: 06.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av finansminister Arne Skauge

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "En minstepensjonist må nøye planlegge sin økonomi. En pensjonist i Bergen fikk anledning til å leie et par rom i sin sønns hus, med lav husleie. God planlegging, som resulterte i en tilleggsskatt på kr 7 650,- for pensjonisten. Forklaring: Tillegg for billig husleie!

Vil statsråden vurdere å endre de skatteregler som straffer minste- pensjonister på denne måten?"


Les hele debatten