Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 30.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Regjeringen har, med tilslutning fra Stortinget, opprettet 15 000 ekstra elevplasser i videregående skole. For mange fylker knytter det seg økonomiske vanskeligheter til dekning av skoleskyssutgiftene.

Vil statsråden bidra til at fylkene får refusjon for utgiftene til skoleskyss?"


Les hele debatten