Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 30.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Den avgåtte Arbeiderparti-regjeringen nektet Biblia Brevskole vanlig fornyet godkjennelse av Carl Fredrik Wisløffs bok "Det kristne livet" som brevkurs.

Vil statsråden omgjøre denne beslutningen?"


Les hele debatten