Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 08.12.1989
Spørsmålet er trukket tilbake

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Bergen kommune har søkt om å få starte opp forsøk med 6-åringer innen skolen.

Vil statsråden bidra til at slike tillatelser blir gitt?" (Trukket)


Les hele debatten