Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 08.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Talet på lærlingekontrakter har gått ned. Kyrkje- og undervisnings- komiteen har gått inn for at fleire bransjer eller yrkesgrupper må inn under lærlingeordninga.

Vil departementet vurdera å la sjøaspirantane i handelsflåten (kadettane) koma inn under ei form for lærlingeordning?"


Les hele debatten