Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til forsvarsministeren

Datert: 23.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "I Troms og nordre delar av Nordland føreligg det planar om utbyggjing av militære anlegg for tilsaman 4,3 milliardar kroner i åra fram til 1993. Truleg vil dette føra til store inngrep på naturen.

Kva tiltak vil Forsvarsdepartementet setja i verk for at skade- verknadane på miljøet skal verta så små som mogleg?"


Les hele debatten