Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 28.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "To rekefiskere er i Tana og Varanger herredsrett dømt til å betale 1,7 mill. kroner i erstatning til Forsvaret. Årsaken er at reketråleren Normo satte seg fast i en NATO-kabel i Varangerfjorden, med det resultat at både trål og kabel ble ødelagt.

Vil forsvarsministeren sørge for at slike NATO-kabler blir fjernet fra Varangerfjorden og andre fiskeriområder slik at lignende episoder kan unngås?"


Les hele debatten