Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til forsvarsministeren

Datert: 28.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Nylig blei to fiskere i Tana og Varanger herredsrett dømt til å betale 1,7 mill. kroner i erstatning til Forsvaret for å ha ødelagt en lyttekabel i Varangerfjorden. Kabelen var inntegna på sjøkartene, men ikke på Decca- kartet fiskerne brukte. Nå går eierne av reketråleren konkurs fordi de har mista trålen sin.

Finner forsvarsministeren det rimelig å opprettholde erstatnings- kravet?"


Les hele debatten