Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til forsvarsministeren

Datert: 08.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Under toppmøtet med Gorbatsjov avviste president Bush nok en gang Sovjets forslag om å begynne forhandlinger om styrkereduksjoner til havs.

Hva vil norske myndigheter gjøre for straks å få USA til å bli mer positive til umiddelbare forhandlinger om sjømilitær rustningskontroll og nedrustning i nordområdene?"


Les hele debatten