Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 04.12.1989
Fremsatt av: Tora Aasland (SV)
Besvart: 13.12.1989 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Bellona-magasinet nr. 2 har en større reportasje om giftig kadmium i kunstgjødsel som Norsk Hydro produserer.

Hva vil bli gjort for å redusere det helsefarlige kadmiuminnholdet i kunstgjødsel?" (Tatt opp av repr. Tora Aasland Houg)


Les hele debatten