Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 28.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Ca. 60% av godstransporten i Norge utføres av kystskipsflåten som er hardt presset i konkurranse med utenlandske transportører på grunn av særnorske avgifter.

Hvorfor vil samferdselsministeren øke avgiftene og forverre konkur- ranseforholdet for norske fraktefartøyer?"


Les hele debatten