Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til sosialministeren

Datert: 26.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Eg syner til oppslag i media i tilknytning til feil plassering av to døvblinde brødre.

Kva kan statsråden gjera for å unngå denne type feilplassering, og vil statsråden ta noko initiativ for å endra regelverket, slik at vedtak i fylkeskommunale habiliteringsteam kan verta anka?


Les hele debatten