Spørretimespørsmål fra Per Rolf Sævik (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 08.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Per Rolf Sævik (KrF)

Spørsmål

Per Rolf Sævik (KrF): "Møre og Romsdal fylkeskommune har tidlegare søkt og fått avslag på søknad om å verte prøvefylke med omsyn til trafikktryggingstiltak.

Er samferdsleministeren samd i at auka farts- og promillekontrollar er viktig for trafikktryggleiken, og vil samferdsleministeren vurdera søknaden om ei prøveordning på nytt?"


Les hele debatten