Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 08.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Et viktig virkemiddel i miljøkampen er å redusere utslippene av karbondioksyd og få mer trafikk over til kollektivtransport. Vi vet lite om hvordan en reduksjon, for eksempel en halvering av prisene på kollektiv- trafikk, vil slå ut.

Vil samferdselsministeren vurdere muligheten av om staten kan stille en garanti for inntektstap hvis trafikkselskapene i en periode halverer sine priser i et område som for eksempel Østfold?"


Les hele debatten