Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til kultur- og vitenskapsministeren

Datert: 08.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av kultur- og vitenskapsminister Eleonore Bjartveit

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Sosialhøgskolen i Stavanger har et påtrengende behov for nye lokaler. I departementets brev til Statens bygge- og eiendomsdirektorat av 2. august 1989 heter det blant annet: "Høgskolen har nå uhensiktsmessige lokaler til høgskolevirksomhet, de er trange og har til dels dårlig standard."

Hva vil statsråden gjøre for at Sosialhøgskolen i Stavanger skal få nye lokaler?"


Les hele debatten