Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren

Datert: 28.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): "Kan justisministeren stadfeste at Vik kommune i Sogn og Fjordane får høve til å prosjektere nytt hjelpefengsel i tråd med den lovnad dei fekk under forrige justisminister Helen Bøsterud?"


Les hele debatten