Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til justisministeren

Datert: 07.12.1989
Fremsatt av: Bjørg Eikum Tang (Sp)
Besvart: 13.12.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "Gjennom reportasjer i massemedia er det kommet fram at det er manglende kontroll med omsetningen av antikke norske møbler. Det betyr at selger kan bli lurt og at bygdene blir frarøvet deler av sin kulturarv. Det er heller ingen kontroll med omsetningsledd, og kjøpere vet ikke sikkert om varene er antikke.

Hva vil justisministeren gjøre med dette?" (Tatt opp av repr. Bjørg Eikum Tang)


Les hele debatten