Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 08.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Lov om yrkesskade av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere å tegne forsikring som sikrer de ansatte tap av ulikt slag. Forsikringsforholdene for familiemedlemmer i felles bedrift er derimot uavklarte fordi loven nytter en vid definisjon av begrepet arbeid.

Vil Justisdepartementet ta initiativ til å avklare spørsmålet om hvordan forsikringsplikten skal tolkes når det gjelder familiebedrifter?"


Les hele debatten