Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden fortsatt mener at mandatet til og sammensetningen av utvalget som skal granske terrorangrepet i Oslo i 2022 er bredt nok til å belyse samspillet mellom PST og E-tjenesten i forkant av terrorangrepet

Datert: 16.05.2023
Besvart: 24.05.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): I februar spurte jeg statsråden om hvorvidt utvalget som skal granske terrorangrepet i Oslo i 2022 har tilstrekkelig bredt mandat og sammensetning til å belyse alle sider ved samhandlingen mellom PST og E-tjenesten. Statsrådens svar var bekreftende. Siden da har det kommet frem flere nye opplysninger i media, særlig VGs avsløringer av dialogen E-tjenesten hadde med en islamist.
Mener statsråden fortsatt at mandatet til og sammensetningen av utvalget er brede nok til å belyse samspillet mellom PST og E-tjenesten i forkant av terrorangrepet?


Les hele debatten