Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 07.12.1989
Fremsatt av: Britt Harkestad (KrF)
Besvart: 13.12.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Ifølge Vårt Land av 7. desember 1989 vil stortingsmeldingen om bio- teknologi og genteknikk ikke legges frem for Stortinget før årsskiftet.

Hva er grunn til forsinkelsen og når vil Regjeringen fremme stortings- meldingen for Stortinget?" (Tatt opp av repr. Britt Harkestad)


Les hele debatten