Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 07.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "I den andre Nordsjø-konferansen i 1987 ble det vedtatt at dumping av industrielt avfall skulle stoppe fra 31. desember 1989. Nå har Storbritannia søkt Oslo-kommisjonens sekretariat om å få dumpe 50 000 tonn avfall i 1990. Hittil har Sverige, Vest-Tyskland, Nederland og Danmark protestert mot søknadene.

Vil Norge protestere mot de britiske søknadene om å fortsette dumpingen av industriavfall?"


Les hele debatten