Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til miljøvernministeren

Datert: 07.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Det er sterk økende misnøye med den endring Stortinget vedtok i 1987 i lov om motorferdsel i utmark, den såkalte snescooterloven.

Vil miljøvernministeren søke å få loven endret slik at retten til å vedta lokale forskrifter igjen blir desentralisert til kommunene?"


Les hele debatten