Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 28.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Vil fiskeriministeren sørge for at det ikke blir lagt andre restrik- sjoner på fritidsfiske i sjøen enn gjeldende bestemmelser?"


Les hele debatten