Spørretimespørsmål fra Oddrunn Pettersen (A) til fiskeriministeren

Datert: 30.11.1989
Besvart: 13.12.1989 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Oddrunn Pettersen (A)

Spørsmål

Oddrunn Pettersen (A): "Havforskerne har nylig lagt fram ny bestandvurdering for norsk arktisk torsk. Disse viser at torskebestanden er betydelig mindre enn tidligere an- tatt. Det er fra flere hold hevdet at årsaken til dette er at det i de siste årene er fastsatt kvoter som er større enn det havforskerne har anbefalt.

Er de årlige kvoter for norsk arktisk torsk i perioden fra og med 1984- 1989 fastsatt i strid med forskernes anbefaling, og er de fastsatte kvotene overholdt i samme periode?"


Les hele debatten