Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til handelsministeren

Datert: 06.12.1989
Besvart: 13.12.1989 av handelsminister Kaci Kullmann Five

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Ifylgje bladet Byggeindustrien nr. 13, 10. november 1989, er Sverige godt i gang med å bygge ut næringslivssamarbeidet med Sovjet. Svenske SIAB har mellom anna henta i land byggekontraktar for ca. 600 mill. kroner for større rehabiliteringsarbeider.

Kva for handelspolitiske tiltak vil handelsministeren gjere framlegg om for at norsk næringsliv skal kome sterkare inn på den sovjetiske marknaden?"


Les hele debatten