Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til sosialministeren

Datert: 19.12.1989
Besvart: 10.01.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "Etterutdanning for akuttsykepleie er underlagt Sosialdepartementet, mens etterutdanning for blant annet jordmor, helsesøster og psykiske syke- pleiere er underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet.

Vil sosialministeren ta initiativ til at etterutdanning for akutt- sykepleie også vil komme inn under samme administrasjon som øvrig etter- utdanning for ulike deler av sykepleien?"


Les hele debatten