Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til finansministeren

Datert: 05.01.1990
Fremsatt av: Wenche Cumming (SV)
Besvart: 10.01.1990 av finansminister Arne Skauge

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Tormod Seljevoll skal ha fått en kompensasjon på 3,7 mill. kroner da han måtte fratre som sjef i Sparebanken Nord. Banken har sammen med fusjons- partneren Tromsø Sparebank fått milliardstøtte fra staten og sikringsfondet.

Hvordan ser finansministeren på en slik kompensasjon, og vil departe- mentet sørge for at omstendighetene rundt kompensasjonen blir nærmere gransket av kredittilsynet?" (tatt opp av Wenche Cumming)


Les hele debatten