Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 20.12.1989
Besvart: 10.01.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "I Lørdagsrevyen 16. desember 1989 ble det opplyst at biskopen i Nidaros, Kyrre Bremer, var medlem av en støttegruppe som skjuler en utvist marokkansk asylsøker. Biskopen deltok selv i TV-programmet og forsvarte sine handlinger.

Med henvisning til at Børre Knutsen ble fradømt sitt embede for sivil ulydighet, tør jeg forespørre kirkeministeren hvilke forføyninger hun vil foreta seg overfor biskop Kyrre Bremer?"


Les hele debatten