Spørretimespørsmål fra Per Rolf Sævik (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 04.01.1990
Besvart: 10.01.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Per Rolf Sævik (KrF)

Spørsmål

Per Rolf Sævik (KrF): "I ungdomsprogrammet "VVP" 7. desember 1989 var ungdom og AIDS tema. I programmet vart ulike måtar å verna seg mot HIV/AIDS omtala, men seksuelt fråhald vart ikkje i det heile nemnt.

Vil statsråden, med bakgrunn i den slagside dette programmet fekk, ta opp med NRK-leiinga spørsmålet om meir balansert informasjon om desse livs- viktige spørsmåla?"


Les hele debatten