Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til landbruksministeren

Datert: 04.01.1990
Besvart: 10.01.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Omsetningsavgifta på sauekjøtt er fra 1. januar 1990 økt til kr 5,50 pr. kg.

Har Regjeringa foretatt noen vurdering på hvordan denne avgifta vil virke inn på det framtidige saueholdet - spesielt mindre bruk - i distrikta?"


Les hele debatten