Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 21.12.1989
Besvart: 10.01.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Familie- og forbrukerministeren har gitt uttrykk for at kommunal utbyggingsplikt for barnehaver må vurderes.

Vil statsråden at barnehaveutbygging skal foregå på bekostning av kommunal omsorg for eldre og syke, eller vil hun vurdere kommunal utbyg- gingsplikt også for for eksempel sykehjem og hjemmesykepleie?"


Les hele debatten