Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til barne- og familieministeren

Datert: 28.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): En god skolefritidsordning for 6-9 åringer har hele tida vært en forutsetning for Reform 97, som også er blitt kalt en familiereform. I Oslo vil både mangel på denne måten store vansker med å være i jobb.

Kan likestillingsministeren sitte rolig å se på at en slik kvinnediskriminerende praksis får utvikle seg i Oslo?


Les hele debatten