Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.12.1989
Besvart: 10.01.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Kommunane har ansvaret for å gje opplæringstilbud på 240 timar til innvandrarar, og 500 timar for flyktningar, asylsøkjarar og til personar som har fått opphald på humanitært grunnlag.

Kva er grunnen til denne skilnaden i timar, og meiner statsråden det er rett å ha ein slik skilnad i opplæringstilbudet?"


Les hele debatten