Spørretimespørsmål fra Jan Elvheim (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.01.1990
Besvart: 10.01.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Jan Elvheim (A)

Spørsmål

Jan Elvheim (A): "I forbindelse med ressurssvikten i fiskeriene er forskning på fiskeri- ressursene spesielt viktig. Universitetet i Tromsø har søkt departementet om økonomiske midler til kjøp av et nytt forskningsfartøy.

Hvordan stiller statsråden seg til denne søknaden?"


Les hele debatten