Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 04.01.1990
Fremsatt av: Lodve Solholm (FrP)
Besvart: 10.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "25. august 1989 sendte Drammen og Omegn Busslinjer A/S en søknad til Finansdepartementet (med kopi til Miljøverndepartementet) om fritak for merverdiavgift, alternativt miljøtilskudd, i forbindelse med innkjøp av 5 gassdrevne, miljøvennlige busser.

Har miljøvernministeren foretatt seg noe i saken, og eventuelt hvordan vurderer hun mulighetene for et miljøtilskudd?" (tatt opp av Lodve Solholm)


Les hele debatten