Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 13.12.1989
Besvart: 10.01.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "Fredrikstad Positivitetsforum A/S v/Torbjørn Martinsen, startet privat arbeidsformidlig og klarte i løpet av 2 måneder å skaffe arbeid til 50 arbeidsledige.

Er det noen mulighet for at det kan dispenseres fra loven når seriøse firmaer ønsker å drive slik formidling uten fortjeneste og som et supple- ment til offentlig arbeidsformidling?"


Les hele debatten